Danh sách đã lưu
Hồ sơ của bạn
Lịch hẹn phỏng vấn
Ứng viên
Công việc ứng tuyển
Chúng tôi hiện có 1.149 tin tìm việc
Nhân Viên Hành chánh/Thư ký
Trần Thị Thanh Trà
TP Hồ Chí Minh
7.000.000 - 10.000.000/tháng
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0 Đánh giá

6 tháng trước
Nhân Viên Chăm sóc khách hàng
Trần Nguyễn Duy Anh
TP Hồ Chí Minh
7.000.000 - 10.000.000/tháng
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0 Đánh giá

6 tháng trước
Nhân Viên Hành chánh/Thư ký
Hỗ trợ tìm việc làm tại HCM
TP Hồ Chí Minh
7.000.000 - 10.000.000/tháng
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0 Đánh giá

6 tháng trước
Nhân Viên Bán hàng
Phạm Võ Anh Tuấn
TP Hồ Chí Minh
8.000.000 - 10.000.000/tháng
1
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0 Đánh giá

6 tháng trước
Nhân Viên Nhân sự
Lê Thị Hà
TP Hồ Chí Minh
7.000.000 - 10.000.000/tháng
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0 Đánh giá

6 tháng trước
Nhân Viên Bán hàng kỹ thuật
Cầu nối ứng viên
TP Hồ Chí Minh
8.000.000 - 10.000.000/tháng
1
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
1 Đánh giá

6 tháng trước
Nhân Viên An ninh/Bảo vệ
Candidate Support
TP Hà Nội
6.000.000 - 15.000.000/tháng
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
1 Đánh giá

6 tháng trước
Nhân Viên Hành chánh/Thư ký
Trần Thanh Tuấn
Bình Định
10.000.000 - 20.000.000/tháng
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0 Đánh giá

6 tháng trước
1